VARNOSTNI NAČRTI

VARNOSTNI NAČRT

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Varnostni načrt je obvezna vsebina PZI projektne dokumentacije. S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta. Izdelujemo ga v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču. Upoštevana morajo biti temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.

Varnostni načrt izdelamo hitro, strokovno in cenovno ugodno. 

Cena za izdelavo varnostnega načrta že od 250 EUR oz. za stanovanjsko hišo že od 180 EUR!

Za dodatne informacije in naročilo varnostnega načrta nam pišite!

kOORDINATOR NA GRADBIŠČU

Kadar na gradbišču dela izvaja oz. je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (enega ali več) na gradbišču.

Izvajamo naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja del.

Cena za koordinatorstvo na gradbišču že od 150 EUR/mesec!

Za dodatne informacije in naročilo storitev nam pišite!