ENERGETSKE IZKAZNICE

Nudimo ugodno, hitro in zanesljivo izdelavo energetskih izkaznic za  novogradnje in obstoječe stavbe.

KAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Energetske izkaznice lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki z licenco na zahtevo stranke, izdajajo pa jih lahko le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

KAKŠEN JE NJEN NAMEN?

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati energetsko učinkovitost in s tem posledično znižati stroške za energijo.

Kupci in najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu.

Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti.

ZA KOGA JE OBVEZNA?

Energetsko izkaznico mora meti vsak, ki poslovni prostor, stanovanjsko hišo ali posamezno stanovanje prodaja ali oddaja v najem za obdobje daljše od enega leta.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.

Za dodatne informacije in naročilo izdelave energetske izkaznice nam pišite.