CENITVE NEPREMIČNIN

CENITVE NEPREMIČNIN

Cenitve nepremičnin opravlja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je pridobil dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Cenitve so izdelane v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.

Cenitev tržne vrednosti nepremičnin:

– STANOVANJA že od 220 EUR

– STANOVANJSKE HIŠE že od 300 EUR

– POSLOVNI PROSTORI že od 300 EUR

– ZEMLJIŠČA že od 220 EUR

Postopek ocenjevanja vrednosti se prične z ogledom nepremičnine, sledi analiza trga in dokumentacije o nepremičnini, priprava ocene vrednosti in izdelava končnega poročila.

Ocenjujemo vrednost vseh vrst nepremičnin:

– poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali),

industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča),

stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine),

zemljišča v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča),

specialne nepremičnine (kamnolomi, rudniki …)

 

Cenitve pripravljamo za različne namene:

nakup oz. prodaja nepremičnine,

oddaja,

prenos lastništva premoženja,

hipotekarno zavarovanje,

leasing postopki,

računovodsko poročanje,

davčni nameni,

likvidacija, prisilna poravnava, stečaj družb. 

 

Za dodatne informacije in izdelavo ponudbe nam pišite.