Cenitve nepremičnin

Na podlagi ogleda vaše nepremičnine (stanovanje, stanovanjska stavba, parcela, kmetija ali poslovni prostor), vam bomo izdelali oceno tržne vrednosti, ki predstavlja najverjetnejšo ceno na prostem trgu nepremičnin na določen datum.

Izdelava energetskih izkaznic

Izdelujemo energetske izkaznice za vse novogradnje in obstoječe stavbe. Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stave s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Izdelava varnostnih načrtov

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Varnostni načrt je obvezna vsebina PZI projektne dokumentacije. S tem načrtom se dejansko planira postopek gradnje objekta. Izdelujemo ga v skladu z določbami Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005) in vsebuje določila o varstvenih ukrepih in normativih, ki se morajo upoštevati pri izvajanju del na gradbišču. Upoštevana morajo biti temeljna načela varnosti in zdravja pri delu.

Koordinatorstvo na gradišču

Kadar na gradbišču dela izvaja oz. je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (enega ali več). Izvajamo naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja del.